FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

१५ शैयाको मकवानपुरगढी सामुदायिक अस्पताल निर्माण गर्ने ठेक्काको सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धी सुचना

७६/७७ 07/07/2020 - 18:17

सामरी वेलि व्रिजको फेव्रिकेशन सामान खरिदको सम्वन्धी ठेक्का स्वीकृत सम्वन्धी आशयको सुचना

७६/७७ 07/01/2020 - 18:19

सेनेटरी प्याड खरिदको शिलवन्धीको सम्झौता गर्न आउने सुचना

७६/७७ 06/15/2020 - 15:59

सेनेटरी प्याड खरिदको शिलवन्धी स्वीकृत सम्वन्धी आशय सुचना

७६/७७ 06/07/2020 - 17:10

७५ प्रतिशत वोयर जातको वोका खरिद को सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धी सुचना

७६/७७ 06/07/2020 - 16:50

मिनि टेलर खरिदको सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा

७६/७७ 06/07/2020 - 16:49

मकवानपुरगढी अस्पतालको आर्थिक प्रस्तावना खोल्ने सुचना

७६/७७ 06/05/2020 - 14:14

बेलिबृज फ्याबृकेशन खरिद तथा वडा नम्बर ३ र ६ मा स्वाथ्यचौकी निर्माण सम्बन्धी विद्युतीय माध्यामबाट वोलपत्र आव्हानको सुचना ।।

७६/७७ 05/28/2020 - 18:56 PDF icon ward-health-post-and-fabrication-tender (1).pdf

जस्ता तथा च्याप कटर खरिद सम्वन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्र

७६/७७ 05/21/2020 - 17:19 PDF icon खरिद.pdf

सिलवन्दी वोलपत्रको म्याद थप सम्वन्ध

७६/७७ 05/05/2020 - 16:03

Pages