FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

नदिजन्य पदार्थको निकासि कर उठाउने सम्वन्धी दोश्रो पटक प्रकाशित सुचना

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७को लागि ढुंगा,गिटि,वालुवा,रोडा आदि विक्री शुल्कको ठेक्का बन्दोवस्ती सम्बन्धि शिलबन्दी वोलपत्र आव्हान को सूचना