FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

स्टेस्नरी सामग्री खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना!

७९-८० 04/06/2023 - 16:15 PDF icon Stationary Items.pdf

औषधी खरिद सम्बन्धी दरभाउ आह्वान गरीएको सूचना!

७९-८० 04/06/2023 - 16:09 PDF icon Medicina and Surgical Items.pdf

E-Bidding मार्फत निर्माण सम्बन्धी ठेक्का आह्वान गरीएको सूचना!

७९-८० 04/04/2023 - 15:44 PDF icon 4 x 12 Makwanpurgadhi.pdf

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन सम्वन्धि आशय पत्र

७९-८० 03/29/2023 - 14:01 PDF icon गिटि वालुवा आशय पत्र.pdf

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन सम्वन्धि वोलपत्र तेश्रो पटक सुचना आव्ह्यन

७९-८० 12/24/2022 - 09:05 PDF icon गिटि वालुवा.pdf

माटो कर उठाउने ठेक्का सम्वन्धि सुचना

७९-८० 12/13/2022 - 12:06

ढोकाफेदी झुलुङ्गे पुलको सामग्रीहरुFabricated Parts आपूर्ती गर्न सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना!

७९-८० 11/11/2022 - 12:34 PDF icon SQ NOTICE 2079-07-24 (1).pdf

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन सम्वन्धि वोलपत्र सुचना आव्ह्यन

७९-८० 10/11/2022 - 15:00 PDF icon नदिजन्य पदार्थ_compressed.pdf

कोल्ड स्टोर ठेक्काको वोलपत्रको सम्झौता गर्न आउने सुचना

७९-८० 05/19/2022 - 14:58 PDF icon कोल्ड स्टोर.pdf

औषधि खरिदको सिलवन्दी वोलपत्र स्विकृत गर्न आउने सुचना

७९-८० 05/19/2022 - 14:57 PDF icon सम्झौता गर्न आउने औषधि.pdf

औषधि खरिदको सिलवन्दि वोद्यपत्र स्विकृतको आसय सुचना

७९-८० 05/09/2022 - 10:58 PDF icon औषधि आसय.pdf

कोल्ड स्टोरको ठेक्का स्विकृतको आशयको सुचना

७९-८० 05/09/2022 - 10:56 PDF icon कोल्ड स्टोर आसय.pdf

विभिन्न ठेक्का स्विकृतको आसयको सुचना

७९-८० 12/08/2021 - 15:04 PDF icon आसय सुचना.pdf

नदिजन्य पदार्थ लिलाम सम्वन्धि ठेक्का स्विकृतको आसयको सुचना

७९-८० 11/25/2021 - 10:53 PDF icon आशय.pdf

नदिजन्य पदार्थको लिलाम वक्रि सम्वन्धि वोलपत्र सुचना

७९-८० 09/20/2021 - 16:23 PDF icon CCF09202021_0001.pdf

माटो निकासि तथा विक्रि शुल्क उठाउने ठेक्का

७९-८० 09/13/2021 - 12:40 PDF icon माटो निकासि तथा विक्रि शुल्क.pdf

मकवानपुरगढी दरवार क्षेत्र प्रवेश तथा सवारि पार्किङ शुल्क उठाउने ठेक्का

७९-८० 09/13/2021 - 12:37 PDF icon मकवानपु्रगढी दरवार प्रवेश शुल्क तथा पाकिङ शुल्क.pdf

पुर्वाधार सेवा उपयोग शुल्क उठाउने ठेक्का

७९-८० 09/13/2021 - 11:56 PDF icon पुर्वाधार सेवा उपयोग शुल्क.pdf

मकवानपुर गढी दरवारको पुर्वाधार निर्माणको ठेक्काको सम्झौता गर्न आउने सुचना

७९-८० 08/19/2021 - 13:35 PDF icon CCF08192021.pdf

मकवानपुरगढी दरवार पुर्वाधार निर्माणको ठेक्का स्विकृतको आसयको सुचना

७९-८० 08/12/2021 - 11:41 PDF icon CCF08122021.pdf

ट्रक्टर खरिदको सम्झौता गर्न आउने सुचना

७७/७८ 06/22/2021 - 17:27 PDF icon ट्रक्टर खरिद सम्झौता.pdf

वुदुने झो पु निर्माण समाग्रि आपुर्ति सम्वन्धी शिलवन्दिको सम्झौता गर्न आउने सु्चना

७७/७८ 06/22/2021 - 17:25 PDF icon वुदुने खोला सम्झौता.pdf

सिलवन्दि स्विकृतको आसय सुचना प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा

७७/७८ 06/15/2021 - 17:38 PDF icon CCF06152021.pdf

रबर काउ म्याट र टनेल प्लास्टिकको सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना . ..

७७/७८ 05/30/2021 - 13:46

बुदुने झोलुंगे पूल फ्याब्रिकेसन र पुनः कृषि ट्राक्टर ५० HP खरिद सम्बधि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना २०७८/०२/०९

७७/७८ 05/24/2021 - 12:23

भानु माध्यामिक विद्यालयको ठेक्का स्विकृत गर्ने आशयको सुचना

७७/७८ 05/19/2021 - 17:11 PDF icon CCF05192021_0003.pdf

मिनी टिलर खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ..२०७८/०१/३०

७७/७८ 05/16/2021 - 11:27

विभिन्न योजनाको ठेक्का स्वीकृत गर्ने सम्वन्धी आशयको सुचना

७७/७८ 05/13/2021 - 17:06 PDF icon CCF05132021_0001.pdf

सेनेटरी प्याड खरिद सम्वन्धी सेनेटरी प्याड खरिदको ठेक्का सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धी सुचना

७७/७८ 05/13/2021 - 13:53 PDF icon CCF05132021.pdf

औषधी खरिदको सिलवन्दी स्विकृत गर्ने आशयको सुचना

७७/७८ 05/13/2021 - 10:55 PDF icon CCF05112021.pdf, PDF icon CCF05112021.pdf

काउ म्याट र टनेल प्लास्टिक खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना ...

७७/७८ 05/09/2021 - 15:16

सेनेटरी प्याड खरिदको सिलवन्दी स्वीकृतको आशय सम्वन्धी सुचना

७७/७८ 05/06/2021 - 15:03 PDF icon CCF05062021.pdf

फार्म ट्रयाक्टरको बोलपत्र सम्बन्धि पुन बोलपत्र आव्हानको सूचना ...

७७/७८ 04/27/2021 - 17:44

औषधि तथा सर्जिकल सामग्री खरिझोलुंगे पुल फ्याब्रिकेसन सामाग्री खरिद सम्बन्धि सिलबन्दीदरभाउपत्र आव्हानको सूचना ...

७७/७८ 04/27/2021 - 17:00

स्ल्याब, स्वास्थ्य, पूल कल्भर्ट निर्माण तथा स्यानिटरी प्याड खरिद सम्बन्धि विद्युतीय बोलपत्र आब्हानको सूचना

७७/७८ 04/04/2021 - 12:20

दाना उद्योगको भौतिक पुर्वाधार निर्माणको ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

७७/७८ 03/22/2021 - 16:35

निर्माण तथा खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सुचना ...

७७/७८ 03/05/2021 - 12:57

खानेपानी, सिचाई तथा स्ल्याब निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना ...

७७/७८ 01/26/2021 - 16:19 PDF icon खानेपानी, सिचाई तथा स्ल्याब निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आव्हान ..pdf

योजना सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा

७७/७८ 01/24/2021 - 16:29

योजना सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा

७७/७८ 01/24/2021 - 16:28

योजना सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा

७७/७८ 01/24/2021 - 16:27

विभिन्न निर्माण सम्वन्धी विधुतिय माध्यमवाट प्रकाशित ठेक्काको वोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सुचना

७७/७८ 01/12/2021 - 12:59

सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतको आयस सम्वन्धी सुचना

७७/७८ 12/30/2020 - 12:13

ट्रयाक्टर खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आब्हानको सूचना ....

७७/७८ 12/21/2020 - 17:30 PDF icon notice for tractor procurement-converted.pdf

खानेपानी आपुर्ती , सिंचाई तथा इलेक्ट्रोनिक्स सामान खरिद सम्बन्धि सार्बजनिक वोलपत्र तथा सिलबन्दी दर्भाउपत्र आब्हान सम्बंघी सूचना ...

७७/७८ 12/07/2020 - 11:45 PDF icon notice in newspaper.pdf, PDF icon वोलपत्र तथा सिलबन्दी दर्भाउपत्र आब्हान सम्बंघी सूचना ....pdf

विभिन्न निर्माण सम्वन्धी विधुतिय माध्यमवाट प्रकाशित ठेक्का सम्झौता गर्न आउने सुचना

७७/७८ 12/02/2020 - 11:27

विभिन्न निर्माण सम्वन्धी विधुतिय माध्यमवाट प्रकाशित ठेक्का सम्झौता गर्न आउने सुचना

७७/७८ 12/02/2020 - 11:27

विभिन्न निर्माण सम्वन्धी विधुतिय माध्यमवाट प्रकाशित ठेक्का सम्झौता गर्न आउने सुचना

७७/७८ 12/02/2020 - 11:26

विभिन्न निर्माण सम्वन्धी विधुतिय माध्यमवाट प्रकाशित ठेक्का सम्झौता गर्न आउने सुचना

७७/७८ 12/02/2020 - 11:25

विभिन्न निर्माण सम्वन्धी विधुतिय माध्यमवाट प्रकाशित ठेक्काको वोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सुचना

७७/७८ 11/23/2020 - 10:16

मकवानपुरगढी दरवार प्रवेश र पार्किङ शुल्क उठाउने वोलपत्र स्वीकृतको आशय पत्र सम्वन्धी सुचनना

७७/७८ 11/13/2020 - 14:41

मकवानपुरगढी दरवार प्रवेश र पार्किङ शुल्क उठाउने सम्वन्धी चौथो पटकको सुचना

७७/७८ 11/05/2020 - 14:41

पुर्वाधार सेवा उपयोग शुल्कको ठेक्का स्विकृतको आशयको सुचना

७७/७८ 10/21/2020 - 12:16

घटना दर्ता किताव डिजिटाइजेशन गर्ने कार्यको सम्झौता गर्न आउने सुचना

७७/७८ 10/21/2020 - 12:13

मकवानपुरगढी दरवार प्रवेश र पार्किङ शुल्क उठाउने सम्वन्धी तेश्रो पटकको सुचना

७७/७८ 10/07/2020 - 15:32

पुर्वाधार सेवा उपयोग शुल्कको ठेक्का वन्दोवस्त सम्वन्धी तेश्रो पटक प्रकाशित सुचना

७७/७८ 10/07/2020 - 15:31

मकवानपुरगढी दरवार प्रवेश र पार्किङ शुल्क उठाउने सम्वन्धी दोश्रो पटकको सुचना

७७/७८ 09/13/2020 - 14:34

पुर्वाधार सेवा उपयोग शुल्कको ठेक्का वन्दोवस्त सम्वन्धी दोश्रो पटक प्रकाशित सुचना

७७/७८ 09/13/2020 - 14:32

पुर्वाधार सेवा उपयोग शुल्कको ठेक्का वन्दोवस्त सम्वन्धी सुचना

७७/७८ 08/11/2020 - 11:25

मकवानपुरगढी दरवार प्रवेश र पार्किङ शुल्क उठाउने सम्वन्धी सुचना

७७/७८ 08/11/2020 - 11:24

१५ शैयाको मकवानपुरगढी सामुदायिक अस्पताल निर्माण गर्ने ठेक्काको सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धी सुचना

७६/७७ 07/07/2020 - 18:17

सामरी वेलि व्रिजको फेव्रिकेशन सामान खरिदको सम्वन्धी ठेक्का स्वीकृत सम्वन्धी आशयको सुचना

७६/७७ 07/01/2020 - 18:19

सेनेटरी प्याड खरिदको शिलवन्धीको सम्झौता गर्न आउने सुचना

७६/७७ 06/15/2020 - 15:59

सेनेटरी प्याड खरिदको शिलवन्धी स्वीकृत सम्वन्धी आशय सुचना

७६/७७ 06/07/2020 - 17:10

७५ प्रतिशत वोयर जातको वोका खरिद को सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धी सुचना

७६/७७ 06/07/2020 - 16:50

मिनि टेलर खरिदको सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा

७६/७७ 06/07/2020 - 16:49

मकवानपुरगढी अस्पतालको आर्थिक प्रस्तावना खोल्ने सुचना

७६/७७ 06/05/2020 - 14:14

बेलिबृज फ्याबृकेशन खरिद तथा वडा नम्बर ३ र ६ मा स्वाथ्यचौकी निर्माण सम्बन्धी विद्युतीय माध्यामबाट वोलपत्र आव्हानको सुचना ।।

७६/७७ 05/28/2020 - 18:56 PDF icon ward-health-post-and-fabrication-tender (1).pdf

जस्ता तथा च्याप कटर खरिद सम्वन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्र

७६/७७ 05/21/2020 - 17:19 PDF icon खरिद.pdf

सिलवन्दी वोलपत्रको म्याद थप सम्वन्ध

७६/७७ 05/05/2020 - 16:03

मिनि टिलर खरिद सम्वन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना

७६/७७ 04/22/2020 - 16:49 PDF icon minitiller procument sq.pdf

विभिन्न योजनाको पुन प्रकाशित वोलपत्रको सुचना

७६/७७ 04/21/2020 - 14:10 PDF icon ठेक्का सुचना.pdf

सिलवन्दी वोलपत्रको म्याद थप सम्वन्ध

७६/७७ 04/10/2020 - 13:52

१५ शैया अस्पताल वनाउने ठेका सम्वन्धी सुचना

७६/७७ 04/07/2020 - 11:57 PDF icon अस्पताल निर्माण.pdf

सहिद बासुदेब मार्ग सामरी बुङ्ग्दल खण्डको पिसिसी स्ल्याब गर्ने सम्बन्धी वोलपत्र आव्हानको सुचना

७६/७७ 03/18/2020 - 22:24 PDF icon 4x22-Makawanpurgadhi gapa(1).pdf

ठेक्का सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा

७६/७७ 03/16/2020 - 12:57 PDF icon सम्झौता.pdf

विद्युतीए माध्यामबाट विभिन्न वडाको खानेपानी तथा मनकामना मन्दिरको पर्यटन विकास सम्बन्धि वोलपत्र आव्हानको सुचना

७६/७७ 03/12/2020 - 23:26 PDF icon notice of invitation for electronic bids.pdf

मकवानापुरगढ़ी वडा नम्बर २ को श्री वंशगोपाल माध्यामिक विद्यालय भवन निर्माणको सिलवंदी वोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 01/20/2020 - 21:40 PDF icon makwanpurgadi-2, Banshagopal ma vi bhawan nirman.pdf

स्ल्याब र स्वास्थ्यचौकी निर्माण सम्बन्धि वोलपत्र पुनः आब्हान गरेको सुचना

७६/७७ 01/19/2020 - 21:23 PDF icon Renotice of Slab and construction of Health post.pdf

वडा नम्बर १ र ४ मा स्वास्थ्य चौकी निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 01/12/2020 - 22:43 PDF icon Health post tender ......pdf

औषधि तथा सर्जिकल सामान खरिद सम्बन्धि सिल्वंदी दरभाउ पत्र आव्हानको सुचना

७६/७७ 01/10/2020 - 21:49 PDF icon औसधि तथा सर्जिकल सामाग्री खरिद सम्बन्धि.pdf

स्ल्याब निर्माण सम्बन्धि वोलपत्र आव्हानको सुचना

७६/७७ 01/06/2020 - 18:57 PDF icon स्ल्याब निर्माण सम्बन्धि वोलपत्र आव्हानको सूचना

नदिजन्य पदार्थको निकासि कर उठाउने सम्वन्धी तेश्रो पटक प्रकाशित सुचना

७६/७७ 11/24/2019 - 10:21 PDF icon सुचना.pdf

नदिजन्य पदार्थको निकासि कर उठाउने सम्वन्धी तेश्रो पटक प्रकाशित सुचना

७६/७७ 11/24/2019 - 10:18 PDF icon सुचना.pdf

नदिजन्य पदार्थको निकासि कर उठाउने सम्वन्धी तेश्रो पटक प्रकाशित सुचना

७६/७७ 11/22/2019 - 10:18 PDF icon सुचना.pdf

नदिजन्य पदार्थको निकासि कर उठाउने सम्वन्धी दोश्रो पटक प्रकाशित सुचना

७६/७७ 11/05/2019 - 14:05 PDF icon नदिजन्य पदार्थको सुचना.pdf

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७को लागि ढुंगा,गिटि,वालुवा,रोडा आदि विक्री शुल्कको ठेक्का बन्दोवस्ती सम्बन्धि शिलबन्दी वोलपत्र आव्हान को सूचना

७६/७७ 09/24/2019 - 12:10 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७६/०७७को लागि ढुंगा,गिटि,वालुवा,रोडा आदि विक्री शुल्कको ठेक्का बन्दोवस्ती सम्बन्धि शिलबन्दी वोलपत्र आव्हान को सूचन

१ क्याटलग सपिंग विधिबाट सवारी साधन खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना

७६/७७ 09/17/2019 - 13:16 PDF icon CCF17092019.pdf

पूर्वाधार सेवा उपयोग शुल्कको ठेक्का वन्दोवस्त गर्ने सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 09/04/2019 - 19:18 PDF icon CCF09042019.pdf

क्याटलग सपिंग बिधि बाट हलुका सवारी साधन खरिद का लागि मौजुदा सुची दर्ता सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 09/03/2019 - 14:49 PDF icon क्याटलग सपिंग बिधि बाट हलुका सवारी साधन खरिद का लागि मौजुदा सुची दर्ता सम्बन्धि सूचना

MRM/Civil/01/2076/077 को सुचना मा बैंक खाता परिबर्तन सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 09/02/2019 - 12:57 PDF icon MRM/Civil/01/2076/077 को सुचना मा बैंक खाता परिबर्तन सम्बन्धि सूचना

बोलपत्र आहवानको सूचना

७६/७७ 08/27/2019 - 11:48

पूर्वाधार सेवा शुल्क (आन्तरिक आय) वन्दोवस्ती सम्बन्धि शिल्बन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 08/12/2019 - 13:01

सौर्य उर्जा जडान र औसधि खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आहवान को सूचना

७५/७६ 06/07/2019 - 11:13 PDF icon सौर्य उर्जा जडान र औसधि खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आहवान को सूचना

ठेका नम्बर MRM/NCB-02/2075-076 सम्झौता को लागि सम्पर्क राख्ने बारे

७५/७६ 05/27/2019 - 12:21 PDF icon ठेका नम्बर MRM/NCB-02/2075-076 सम्झौता को लागि सम्पर्क राख्ने बारे

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय को सूचना (Construction Of Bridge Over Jyamire Khola)

७५/७६ 05/19/2019 - 10:59 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय को सूचना (Construction Of Bridge Over Jyamire Khola)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय को सूचना

७५/७६ 04/09/2019 - 16:13 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय को सूचना

सडक निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना

७५/७६ 04/04/2019 - 12:32

ज्यामिरे पुलको बोलपत्र आह्वानको सूचना

७५/७६ 03/21/2019 - 14:35 PDF icon MAKAWANPURGADHI RURAL MUNICIPALITY notice birdge.pdf

बोलपत्र आहवानको सूचना

७५/७६ 02/26/2019 - 13:16

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय को सूचना

७५/७६ 01/09/2019 - 12:01 PDF icon ढुंगा,गिटी,बालुवा,रोड,माटो आदि नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा बिक्रि शुल्क संकलन सम्बन्धि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

अान्तिरक अाय वन्दाेवस्ति सम्वन्धि शिलवन्दि वाेलपत्र अाह्वान काे सुचना

७५/७६ 12/07/2018 - 19:22 PDF icon अान्तिरक अाय वन्दाेवस्ति सम्वन्धि शिलवन्दि वाेलपत्र अाह्वान काे सुचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७५/७६ 10/03/2018 - 10:42

बोलपत्र आव्हानको सूचना संशोधन सम्बन्धमा

७५/७६ 09/12/2018 - 15:57

यान्त्रिक उपकरण आपूर्ति सम्बन्धि शिल्बन्धि बोलपत्र आहवानको सूचना

७५/७६ 08/26/2018 - 13:29 PDF icon Gadiko notice.pdf

करको ठेक्का सम्बन्धि शिल्बंधी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

७४/७५ 06/25/2018 - 13:21