FAQs Complain Problems

समाचार

मकवानपुरगढी गाउँपालिका,१ नं. वडा कार्यालय ,आपटार

मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको वडा नं १ साबिकको मकवानपुरगढी गा.बि.स. को १,२ नं. वडाहरु मिलाएर बनाइएको हो। १ नं. वडाको वडा कार्यालय आपटारमा अवस्तित छ। यस वडामा २०७८ सालको जनगणना अनुसार पुरषको  !,$*@  र महिलाको  !,$$&  गरी जम्मा जनसंख्या @,(@( रहेको छ।

वडा अध्यक्ष: आईत सिङ लो

फोन न.:   ९८५५०७१४५० 

 

वडा सचिव ःमिलन लामा लो

फोन नं.: ९८४५२९८७४८

 

स्वास्थ्य संस्था प्रमुख:  मिलन लामा लो

फोन नं.: ९८४५२९८७४८

 

  

 

 

 

Population: 
2929
Ward Contact Number: 
९८५५०७१४५०