FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आन्तारिक पशुपन्छी विकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०८० ८०/८१ 04/10/2024 - 15:12 PDF icon pashu.pdf
मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको नगर प्रहरी सेवा सञ्‍चालन तथा व्‍यवस्‍थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 12/20/2023 - 11:02 PDF icon मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको नगर प्रहरी सञ्‍चालन तथा व्‍यवस्‍थापन कार्यविधि, २०८०.pdf
मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको किशोरी समूह सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७९ ८०/८१ 11/21/2023 - 15:47 PDF icon मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको किशोरी समूह सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७९.pdf
आन्तारिक कृषि विकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 10/16/2023 - 13:18 PDF icon आन्तारिक कृषि विकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण प्रतिवेदन ७९-८० 04/17/2023 - 16:14 PDF icon भु उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण प्रतिवेदन प्रमाणित.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 02/16/2023 - 10:19 PDF icon करार कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
तहविहिन जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 02/16/2023 - 10:12 PDF icon तहविहिन जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.PDF
लेङ्गिक समानता तथा समाजिक समावेशीकरण मुलप्रवाहिकरण रणनीति ७९-८० 11/29/2022 - 15:43 PDF icon लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण मुलप्रवाहिकरण रणनीति.PDF
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धी रणनैतिक कार्य योजना ७९-८० 11/29/2022 - 15:33 PDF icon मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धी रणनैतिक कार्य योजना.PDF
गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ २०७८/०७९ 02/09/2022 - 12:25 PDF icon कार्यविवरण नियमावली-rotated.pdf

Pages