FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण प्रतिवेदन ७९-८० 04/17/2023 - 16:14 PDF icon भु उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण प्रतिवेदन प्रमाणित.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 02/16/2023 - 10:19 PDF icon करार कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
तहविहिन जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 02/16/2023 - 10:12 PDF icon तहविहिन जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.PDF
लेङ्गिक समानता तथा समाजिक समावेशीकरण मुलप्रवाहिकरण रणनीति ७९-८० 11/29/2022 - 15:43 PDF icon लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण मुलप्रवाहिकरण रणनीति.PDF
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धी रणनैतिक कार्य योजना ७९-८० 11/29/2022 - 15:33 PDF icon मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धी रणनैतिक कार्य योजना.PDF
गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ २०७८/०७९ 02/09/2022 - 12:25 PDF icon कार्यविवरण नियमावली-rotated.pdf
वन ऐन ७७/७८ 03/02/2021 - 16:43 PDF icon CCF03022021.pdf
स्रोत शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७७ ७६/७७ 06/19/2020 - 13:22 PDF icon स्रोत शिक्षक व्यवस्थापन - Copy.pdf
लकडाउन कार्यविधि ७६/७७ 05/18/2020 - 20:22 PDF icon लकडाउन कार्यविधि.pdf
भैसी श्रोत केन्द्र निर्माण कार्यविधि ७६/७७ 05/18/2020 - 20:18 PDF icon भैसी श्रोत केन्द्र निर्माण कार्यविधि.pdf

Pages