FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ २०७८/०७९ 02/09/2022 - 12:25 PDF icon कार्यविवरण नियमावली-rotated.pdf
वन ऐन ७७/७८ 03/02/2021 - 16:43 PDF icon CCF03022021.pdf
स्रोत शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७७ ७६/७७ 06/19/2020 - 13:22 PDF icon स्रोत शिक्षक व्यवस्थापन - Copy.pdf
लकडाउन कार्यविधि ७६/७७ 05/18/2020 - 20:22 PDF icon लकडाउन कार्यविधि.pdf
भैसी श्रोत केन्द्र निर्माण कार्यविधि ७६/७७ 05/18/2020 - 20:18 PDF icon भैसी श्रोत केन्द्र निर्माण कार्यविधि.pdf
जलश्रोत उपयोग कार्यविधि ७६/७७ 05/18/2020 - 20:16 PDF icon जलश्रोत उपयोग कार्यविधि.pdf
खेलकुद कार्यविधि ७६/७७ 05/18/2020 - 20:14 PDF icon खेलकुद कार्यविधि.pdf
आपतकालिन केन्द्र संचालन कार्यविधि ७६/७७ 05/18/2020 - 20:12 PDF icon आपतकालिन केन्द्र संचालन कार्यविधि.pdf
स्वयमसेवक शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यबिधि २०७५ ७६/७७ 05/18/2020 - 20:08 PDF icon स्वयमसेवक शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यबिधि २०७५.pdf
व्यवसायिक पंक्षी फर्म तथा ह्याचरि संचालन कार्यविधि २०७५ ७६/७७ 05/18/2020 - 20:05 PDF icon व्यवसायिक पंक्षी फर्म तथा ह्याचरि संचालन कार्यविधि २०७५.pdf

Pages