FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मकवानपुरगढी दरवार प्रवेश र पार्किङ शुल्क उठाउने सम्वन्धी दोश्रो पटकको सुचना

७७/७८ 09/13/2020 - 14:34

पुर्वाधार सेवा उपयोग शुल्कको ठेक्का वन्दोवस्त सम्वन्धी दोश्रो पटक प्रकाशित सुचना

७७/७८ 09/13/2020 - 14:32

पुर्वाधार सेवा उपयोग शुल्कको ठेक्का वन्दोवस्त सम्वन्धी सुचना

७७/७८ 08/11/2020 - 11:25

मकवानपुरगढी दरवार प्रवेश र पार्किङ शुल्क उठाउने सम्वन्धी सुचना

७७/७८ 08/11/2020 - 11:24

१५ शैयाको मकवानपुरगढी सामुदायिक अस्पताल निर्माण गर्ने ठेक्काको सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धी सुचना

७६/७७ 07/07/2020 - 18:17

सामरी वेलि व्रिजको फेव्रिकेशन सामान खरिदको सम्वन्धी ठेक्का स्वीकृत सम्वन्धी आशयको सुचना

७६/७७ 07/01/2020 - 18:19

सेनेटरी प्याड खरिदको शिलवन्धीको सम्झौता गर्न आउने सुचना

७६/७७ 06/15/2020 - 15:59

सेनेटरी प्याड खरिदको शिलवन्धी स्वीकृत सम्वन्धी आशय सुचना

७६/७७ 06/07/2020 - 17:10

७५ प्रतिशत वोयर जातको वोका खरिद को सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धी सुचना

७६/७७ 06/07/2020 - 16:50

मिनि टेलर खरिदको सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा

७६/७७ 06/07/2020 - 16:49

Pages