FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

योजना सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा

७७/७८ 01/24/2021 - 16:29

योजना सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा

७७/७८ 01/24/2021 - 16:28

योजना सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा

७७/७८ 01/24/2021 - 16:27

विभिन्न निर्माण सम्वन्धी विधुतिय माध्यमवाट प्रकाशित ठेक्काको वोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सुचना

७७/७८ 01/12/2021 - 12:59

सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतको आयस सम्वन्धी सुचना

७७/७८ 12/30/2020 - 12:13

ट्रयाक्टर खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आब्हानको सूचना ....

७७/७८ 12/21/2020 - 17:30 PDF icon notice for tractor procurement-converted.pdf

खानेपानी आपुर्ती , सिंचाई तथा इलेक्ट्रोनिक्स सामान खरिद सम्बन्धि सार्बजनिक वोलपत्र तथा सिलबन्दी दर्भाउपत्र आब्हान सम्बंघी सूचना ...

७७/७८ 12/07/2020 - 11:45 PDF icon notice in newspaper.pdf, PDF icon वोलपत्र तथा सिलबन्दी दर्भाउपत्र आब्हान सम्बंघी सूचना ....pdf

विभिन्न निर्माण सम्वन्धी विधुतिय माध्यमवाट प्रकाशित ठेक्का सम्झौता गर्न आउने सुचना

७७/७८ 12/02/2020 - 11:27

विभिन्न निर्माण सम्वन्धी विधुतिय माध्यमवाट प्रकाशित ठेक्का सम्झौता गर्न आउने सुचना

७७/७८ 12/02/2020 - 11:27

विभिन्न निर्माण सम्वन्धी विधुतिय माध्यमवाट प्रकाशित ठेक्का सम्झौता गर्न आउने सुचना

७७/७८ 12/02/2020 - 11:26

Pages