FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

स्ल्याब, स्वास्थ्य, पूल कल्भर्ट निर्माण तथा स्यानिटरी प्याड खरिद सम्बन्धि विद्युतीय बोलपत्र आब्हानको सूचना

७७/७८ 04/04/2021 - 12:20

दाना उद्योगको भौतिक पुर्वाधार निर्माणको ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

७७/७८ 03/22/2021 - 16:35

निर्माण तथा खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सुचना ...

७७/७८ 03/05/2021 - 12:57

खानेपानी, सिचाई तथा स्ल्याब निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना ...

७७/७८ 01/26/2021 - 16:19 PDF icon खानेपानी, सिचाई तथा स्ल्याब निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आव्हान ..pdf

योजना सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा

७७/७८ 01/24/2021 - 16:29

योजना सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा

७७/७८ 01/24/2021 - 16:28

योजना सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा

७७/७८ 01/24/2021 - 16:27

विभिन्न निर्माण सम्वन्धी विधुतिय माध्यमवाट प्रकाशित ठेक्काको वोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सुचना

७७/७८ 01/12/2021 - 12:59

सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतको आयस सम्वन्धी सुचना

७७/७८ 12/30/2020 - 12:13

ट्रयाक्टर खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आब्हानको सूचना ....

७७/७८ 12/21/2020 - 17:30 PDF icon notice for tractor procurement-converted.pdf

Pages