FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नयूनतम रोजगारी निवेदन फारम २०७९ ७९-८० 02/14/2023 - 11:56 PDF icon Updated बेरोजगार दर्ताको लागि निवेद फारम.pdf
दरखास्त फारम ७९-८० 09/12/2022 - 10:55 PDF icon दरखास्त फारम (1).pdf
सामाजिक सुरक्षा तथा परिचयपत्र नविकरण फारम ।। २०७८/०७९ 08/03/2021 - 20:25 उपलब्ध छैन
बेरोजगार दर्ताको लागि दिने निवेदनको ढँचा । ७७/७८ 02/18/2021 - 12:25 PDF icon बेरोजगार दर्ताको लागि निवेदन फारम.pdf
विधवा महिला लाभग्राहिहरुको दोस्रो विवाह नगरेको प्रमाणीत दर्ता अभिलेख ढाँचा । ७७/७८ 09/14/2020 - 19:08 उपलब्ध छैन
अर्को विवाह नगरेको पर्माणीत गर्ने निवेदनको ढाँचा ।। ७७/७८ 09/14/2020 - 19:06 उपलब्ध छैन
घटना दर्ता सम्वन्धि संशोधित नियमावलीअनुसार ( जन्म ,मृत्यु,वसाईसराई,विवाहदर्ता र सम्वन्ध विच्छेद) को नमुना सूचना फारामहरु ७५/७६ 10/07/2018 - 20:41 PDF icon जन्मदर्ताको सूचना फाराम , PDF icon मृत्यु दर्ताको सूचना फराम , PDF icon सम्वन्ध विच्छेदको सूचना फाराम , PDF icon विवाहदर्ताको सूचना फाराम , PDF icon बसाईसराईको सूचना फाराम
घटना दर्ताको नमुना फारम ७५/७६ 09/21/2018 - 12:37 PDF icon जन्म दर्ताको नमुना फाराम , PDF icon मृत्यु दर्ताको नमुना फाराम , PDF icon सम्बंधा बिछेदको नामुना फाराम , PDF icon विबाहा दर्ताको नमुना फाराम , PDF icon बसाईसराईको नमुना फाराम