FAQs Complain Problems

समाचार

मकवानपुरगढी गाउँपालिका, ३ नं. वडा कार्यालय,मक्रान्चुली

मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको वडा नं ३ साबिकको मकवानपुरगढी गा.बि.स. को ५, ६ र ७ नं. वडाहरु मिलाएर बनाइएको हो। ३ नं. वडाको वडा कार्यालय मक्रंचुलीमा अवस्तित छ। यस वडामा २०७८ सालको जनगणना अनुसार पुरषको  !,@*# र महिलाको !,@(^ गरी जम्मा जनसंख्या @,%&( रहेको छ।

 वडा अध्यक्ष: भागवत घिमिरे

फोन न. : ९८५५०७०१४९

वडा सचिव ः सोनिका अर्याल

फोन न. : (9865233735)

स्वास्थ्य संस्था प्रमुख: नारायण प्रसाद घोरसाईनी

फोन न.: ९८६१६७२२८२

 

Ward Contact Number: 
९८५५०७०१४९