FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय राजपत्र प्रकासन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७५ ७४/७५ 09/21/2018 - 15:31 PDF icon कार्यविधि
मकावानापुरगढ़ी गाउपालिकाको कार्यक्रम तथा योजना संचालन,कार्यान्वयन र फरफारक कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ 09/21/2018 - 15:27 PDF icon कार्यविधि
मकवानपुरगढी गाउपालिकाको उद्योग व्यवसाय दर्ता नविकरण संचालन र नियमन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 09/21/2018 - 15:23 PDF icon कार्यविधि
मकानापुरगढ़ी गाउपालिकाको आन्तरिक राजस्व(नदिजन्य पदार्थको ) तथा बिक्रि वितरण सम्बन्धि कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 09/21/2018 - 15:20 PDF icon कार्यविधि
मकावानापुरगढ़ी गाउपालिका गैरसरकारी संस्था सन्चालन कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 09/21/2018 - 15:15 PDF icon मकावानापुरगढ़ी गाउपालिका गैरसरकारी संस्था सन्चालन कार्यविधि,२०७५
अनुदान तथा आर्थिक साहयता निर्देशिका,२०७४ ७४/७५ 09/21/2018 - 15:12 PDF icon अनुदान तथा आर्थिक सहायता निर्देशिका,२०७४
मकावानापुरगढ़ी गाउपालिका टोल विकास सस्था संचालन कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ 09/21/2018 - 15:09 PDF icon मकवानपुरगढी गाउपालिका टोल विकास संस्था सन्चालन कार्यबिधि,२०७५
गाउ शिक्षा ऐन,२०७४ ७४/७५ 09/21/2018 - 15:00 PDF icon गाउ शिक्षा ऐन ,२०७४
सहकारी ऐन,२०७४ ७४/७५ 09/21/2018 - 14:57 PDF icon मकवान्पुरगढ़ी सहकारी ऐन,२०७४
कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको एन ७५/७६ 09/19/2018 - 13:44 PDF icon कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको एन.pdf

Pages