FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ ७५/७६ 09/19/2018 - 13:42 PDF icon ऐन २०७५.pdf
आर्थिक एन, २०७५ ७५/७६ 08/31/2018 - 11:44 PDF icon आर्थिक ऐनको 2075.pdf
विनियोजन एन, २०७५/०७६ ७५/७६ 08/30/2018 - 15:59 PDF icon विनियोजित विधेयक.pdf
स्वास्थ तथा सरसफाई एन, २०७५ राजपत्र ७५/७६ 08/26/2018 - 12:51 PDF icon स्वास्थ तथा सरसफाई एन,२०७५ राजपत्र.pdf
कृषि एन, २०७५ राजपत्र ७५/७६ 08/26/2018 - 12:50 PDF icon Krishi Ein Gadhi final Rajpatra.pdf
विपत जोखिम एन, २०७५ राजपत्र ७५/७६ 08/26/2018 - 12:48 PDF icon बिपत जोखिम एन yen,2075 Gadhi final Rajpatra - -.pdf
एफ.एम. रेडियो एन, २०७५ राजपत्र ७५/७६ 08/26/2018 - 12:47 PDF icon FM Radio final yen,2075 Rajpatra.pdf
पूर्वाधार एन, २०७५ राजपत्र ७५/७६ 08/26/2018 - 12:46 PDF icon Purbadhar yen,2075 Gadhi final Rajpatra -.pdf

Pages