FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बाल अधिकार कार्यविधि ७६/७७ 05/18/2020 - 20:02 PDF icon वाल अधिकार कार्यविधि.pdf
मेलमिलाप कार्यसंचालन कार्यविधि ७६/७७ 05/18/2020 - 19:59 PDF icon मेलमिलाप कार्यसंचालन कार्यविधि २०७५.pdf
महिला समन्वय समिति गठन कार्यविधि ७६/७७ 05/18/2020 - 19:56 PDF icon महिला समन्वय समिति गठन कार्यविधि २०७५.pdf
मर्मत सम्भार कार्यविधि ७६/७७ 05/18/2020 - 19:53 PDF icon मकवानपुरगढी गाँउपालिका मर्मत सम्भार कार्यविधि.pdf
भुमि कार्यविधि ७६/७७ 05/18/2020 - 19:48 PDF icon भुमि कार्यविधि.pdf
मकवानपुरगढी गाउँपालिका महिला स्वयमसेविका सेवा सुबिधा सम्बन्धि कार्यबिधी । ७६/७७ 05/18/2020 - 08:14 PDF icon महिला स्वयम सेिवकालाइ सुविधा.pdf
मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको कोभिङ-१९ रोकथाम,नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 05/18/2020 - 08:11 PDF icon जोखिम भत्ता.pdf
महिला समुह संचालन कार्यविधि ७६/७७ 05/16/2020 - 06:54 PDF icon mahila samuha sanchalan karyabidhi 2076.pdf
लेखा परिक्षण कार्याबिधि ७६/७७ 05/16/2020 - 06:52 PDF icon lekha parikhen karyabidhi makawanpurgadhi.pdf
मकवानपुरगढी गाँउपालिका कन्टिजेन्सी रकम व्यव्स्थापन र खर्च सम्बन्धी कार्यविधि,२०७६ ७५/७६ 05/16/2020 - 06:35 PDF icon कन्टिजेन्सी.pdf

Pages