FAQs Complain Problems

आमा र बुवा दुवै नभएका बाच्चाको जन्मदर्ता गर्न मिल्दछ ?

मिल्छ ।