FAQs Complain Problems

समाचार

कोभिड-१९ आकस्मिक अवस्थाको लागि सम्पर्क नम्बर ।

Body: 
आकस्मिक अवस्थाको लागि सम्पर्क नम्बरहरु: ध्रुव प्रसाद लामिछाने :स्वास्थय ईकाई प्रमुख :  9855069129 स्मिता ओझा: स्टाफ नर्स: 9862078075 अस्मिता सुवेदी: स्टाफ नर्स: 9802981776 कोभिड-१९ को लागि एम्बुलेन्स : 9845405920    

आर्थिक वर्ष: