FAQs Complain Problems

समाचार

मकवानपुरगढी गाँउपालिकाको पाँचौ गाँउसभा भव्यताका साथ सम्पन्न ।।

मकवानपुरगढी गाँउपालिकाको पाँचौ गाँउसभा भव्यताका साथ सम्पन्न ,सभाध्यक्षमा गाँउपालिका अध्यक्ष श्री बिदुर हुमागाई, सभा सचिबमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत श्री राम कुमार पुडासैनि । 

मकवानपुरगढी गाँउपालिकाले मिति २०७७ असार ३० गते  अध्यक्ष श्री बिदुर हुमागाईज्युको सभाध्यक्षमा पाँचौ गाउँसभा सम्पन्न गरेको छ । गाँउसभामा प्रस्तुत गरिएको चौसठ्ठि करोड बयासि लाख तेह्र हजार बराबरको बजेट सभाबाट पास गरिएको हो । उक्त बजेटको कार्यान्वयन श्रावण १ गते देखि लागु हुने र तुरुन्त काम सुरु गर्ने प्रतिबद्दता गाँउपालिका अध्यक्षजयु र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत  बाट भएको छ  ।

बजेटमा समपुरक अनुदान तर्फ रु. ३०,०००,००० , प्रदेश समपुरक अनुदान तर्फ २०,०००,००० , चालु तथा कार्यालय संचालन खर्च तर्फ ६०,१६८,०००,  संघिय तथा प्रदेश शशर्त अनुदान तर्फ २२०,५६०,०००, शंघिय तथा प्रदेश बिशेष अनुदान तर्फ २७,६००,००० गरि जम्मा रु.६४,८२,१३,००० बराबरको बजेट सभाबाट पास भएको हो ।

मकवानपुरगढी गाउँपालिले गाउँपालिका स्तरिय योजना तथा कार्यक्रम तर्फ रु. ९१००,००० , रु. कृषि तर्फ १,८८,००,००० , शिक्षा तर्फ रु. १,४०,५०,०००, स्वास्थय तर्फ १,०३,५०,००० लगायत विभिन्न क्षेत्रमा बजेट बिनियोन गरिएको हो ।

आर्थिक वर्ष: