FAQs Complain Problems

समाचार

मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको परिचय

परिचय

स्थानिय तहको नाम : मकवानपुरगढी गाउँपालिका

स्थापना मिति : २०७३ फाल्गुन २७ (संघियताको घोषणा अनुसार)

गाउँपालिकाको केन्द्र  : मकवानपुरगढी-३, मक्रन्चुली

वडा संख्या : ८

क्षेत्रफल : १४८.७३ वर्ग किलोमिटर

भौगिलक अवस्थिति

पूर्व : बकैया गाउँपालिका

पश्चिम : हेटौडा उपमहानगरपालिका र भिमफेदी गाउँपालिका

उतर : भिमफेदी गाउँपालिका

दक्षिण : हेटौडा उपमहानगरपालिका र बकैया गाउँपालिकाजनगणना २०७८ अनुसार मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको विवरण 
             
वडा नं  पुरुष  महिला  जम्मा जनसंख्या  लैंगिक अनुपात  घर परिवार  औषत परिवारको आकार 
१४८२ १४४७ २९२९ 102.42 607 4.83 जना
२२८६ २२७७ ४५६३ 100.40 959 4.76 जना
१२८३ १२९६ २५७९ 99.00 594 4.34 जना
१३७७ १३८६ २७६३ 99.35 633 4.36 जना
१८०३ १७५४ ३५५७ 102.79 809 4.40 जना
१३२७ १३२० २६४७ 100.53 594 4.46 जना
१६८८ १६७८ ३३६६ 100.60 666 5.05 जना
१०२७ १०३० २०५७ 99.71 423 4.86 जना
जम्मा  १२२७३ १२१८८ २४४६१ 100.70 5285 4.63 जना

 

  • कुल जनसंख्या : २४, ४६१ जना
  • पुरुष जनसंख्या : १२, २७३ जना
  • महिला जनसंख्या : १२,१८८ जना
  • कुल परिवारको संख्या : ५, २८५ 
  • औषत परिवार आकार : ४६३ जना
  • जनघनत्व: १६४ जना
  • ‌‌कुल साक्षरता : ७७.७ %
  • पुरुष साक्षरता : ८३.४ %
  • महिला साक्षरता : ७२ %