FAQs Complain Problems

समाचार

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि सुचना ।।

आ.व. २०७७/०७८ को पहिलो  किस्ता वापतको सामाजुिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यक्रम सुरु गरिएकोले भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिहरुले आफ्नो परिचयपत्र सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयहरुमा सम्पर्क गर्नहुन अनुरोध छ ।

आर्थिक वर्ष: