FAQs Complain Problems

समाचार

निजि आवास पुन: निर्माण कार्यक्रम

निजि आवास पुन निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत पुन जाच पुन सर्वेक्षण को गुनासो फर्चौट बाट कायम भएका नया लावाग्राही को विवरण

दस्तावेज: 

श्री वडा कार्यालय सवै, भुकम्प पुनःनिर्माण ईकाई, मकवानपुरगढी गाउँपालिका , सही नक्साको प्रयोग सम्वन्धि परिपत्र कार्यान्वयन गर्न हुन ।

Pages