FAQs Complain Problems

समाचार

नगर परिषदका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँसभा २०७७-३-१० को बैठकको निर्णय ।

७७/७८ 07/15/2021 - 12:38 PDF icon 77 3 10.pdf

गाउँसभा २०७६-३-२६ को बैठकको निर्णय ।

७६/७७ 07/15/2021 - 12:37 PDF icon 76 3 26.pdf

गाउँसभा २०७६-३-१० को बैठकको निर्णय ।

७६/७७ 07/15/2021 - 12:36 PDF icon 76 3 10.pdf

गाउँसभा २०७५-३-२८ को बैठकको निर्णय ।

७५/७६ 07/15/2021 - 12:36 PDF icon 75 3 28.pdf

गाउँसभा २०७५-३-१७ को बैठकको निर्णय ।

७५/७६ 07/15/2021 - 12:34 PDF icon 75 3 17.pdf

गाउँसभा २०७५-३-१०(क) को बैठकको निर्णय ।

७५/७६ 07/15/2021 - 12:32 PDF icon 75 3 10.pdf

गाउँसभा २०७५-३-१० को बैठकको निर्णय ।

७५/७६ 07/15/2021 - 12:31 PDF icon 75 3 10 (1).pdf

गाउँसभा २०७४-७-२८ को बैठकको निर्णय ।

७४/७५ 07/15/2021 - 12:30 PDF icon 74 7 28.pdf

गाउँसभा २०७४-४-१९ को बैठकको निर्णय ।

७४/७५ 07/15/2021 - 12:29 PDF icon 74 4 19.pdf

गाउँसभा २०७४-३-३१ को बैठकको निर्णय ।

७४/७५ 07/15/2021 - 12:29 PDF icon 74 3 31.pdf

गाउँसभा २०७४-३-३० को बैठकको निर्णय ।

७४/७५ 07/15/2021 - 12:28 PDF icon 74 3 30.pdf

गाउँसभा २०७४-३-१९

७४/७५ 07/15/2021 - 12:27 PDF icon 2074 -3 -19.pdf